Jałowce Pfitzera to bardzo tolerancyjne krzewy o niewielkich wymaganiach. Odmiana 'Blue and Gold' charakteryzuje się dość powolnym wzrostem i jest niezawodna prawie w każdym ogrodzie.

Jałowce bardzo dobrze znoszą ciecia i formowania.

Roślina okrywowa
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.