Tworzenie formy pienny
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.