Prosty w uprawie krzew ceniony z uwagi na chłodny kolor liści i czerwone pędy. Jasne biało-zielone ulistnienie utrzymuje się cały sezon.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

3 - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.