Niewymagające krzewy można wykorzystywać do barwnych zestawień lub na żywopłoty - roślina dobrze znosi bowiem cięcie.

Roślina ta jest ozdobna zimą dzięki kolorowym pędom. Intensywne wybarwienie utrzymuje się jedynie na 1-2 letnich przyrostach, dlatego warto roślinę tę co roku silnie przycinać.