Doskonała roślina do ogrodów skalnych i nadbrzeży oczek wodnych. Po przekwitnięciu pozostają duże dekoracyjne liście, które na jesieni ciekawie się przebarwiają.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

3 - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.